Vinigalicia obtén o indicador “Ardan de Empresa Global 2017”

1 de Marzo de 2022

“Ardan de Empresa Global 2017” recoñecemento directamente relacionado co proceso de internacionalización

Os indicadores ARDÁN, achegan unha perspectiva de interese sobre a capacidade de competir daquelas empresas que destacan por elementos chave da súa xestión para poñer de manifesto as súas experiencias de éxito e o que as levou a conseguilo, ademais de identificar as mellores prácticas empresariais. Devanditos indicadores baséanse nunha metodoloxía apoiada por numerosos expertos que se revisa e mantén anualmente sendo poucas as firmas que alcanzan un determinado indicador.

O indicador “Ardan de empresa Global 2017” que obtivo ViniGalicia Familia Adegueira reúne a aquelas empresas que presentan valores elevados en magnitudes directamente relacionadas co proceso de internacionalización tales como o número de clientes estranxeiros, número de países aos que exporta, volume de exportacións fóra da UE, establecementos no exterior e empregados dedicados a tarefas de internacionalización.

ViniGalicia Familia Adegueira empezou sendo unha pequena adega familiar en Chantada (Lugo) que conseguiu estar presente nas 5 denominacións de orixe galegas. A nosa actividade comeza en 1940, nun pequeno establecemento dedicado á hostalería e a venda de viños. Hai 80 anos que comezamos o noso camiño, pero con ilusión, tesón e moito esforzo seguimos cumprindo soños.

Entradas relacionadas