Axudas

AXUDAS DO IGAPE Á DIXILALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do Igape á dixitalización 4.0.
O obxectivo principal destas axudas é apoiar a posta en marcha de sistemas cuxa finalidade sexa o soporte de procesos sectoriais multiempresa ou proxectos individuais cara a dixitalización ou conectividade da peme.
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa

Programa  Re-acciona

Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020 

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalizacón a través do programa do Igape Plan Foexga 2017-2018. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa, “Vinigalicia,S.L” ten axuda concedida polo IGAPE para a contratación dun xestor, ao abeiro da Convocatoria 2016 de axudas do IGAPE para a contratación de xestores de internacionalización , cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do Programa Operativo FSE de Galicia 2014-2020, e incluídas no Obxectivo Temático 08 de conseguir formación e un emprego de calidade.

Fondo Social Europeo, O FSE inviste no teu futuro.

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización mediante prácticas en empresas ao mesmo tempo que se apoia as pemes galegas no seu proceso de internacionalización. O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación no programa na mesma empresa ou noutras grazas a experiencia práctica recibida.

Subvención do Inega a proxectos de Aforro e Eficiencia na industria e servizos ano 2016

Instalación fotovoltaica sobre cuberta de nave destinada a xerar electricidade para consumo propio, proxecto de aforro enerxético encadrado e subvencionado dentro do programa marco promovido polo instituto enerxético de Galicia (INEGA).

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa operativo FSE Galicia 2014-2020
Contratación xestores de internacionalización: (IG166)

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa, VINIGALICIA SL ten a axuda
concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape para a contratación dun xestor, ao abeiro da convocatoria de axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE de Galicia 2014-2020, e incluídas no obxectivo temático 08 de conseguir formación e un emprego de calidade.
 
Fondo Social Europeo, o FSE inviste no teu futuro.

Estas axudas teñen como obxetivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral, ao mesmo tempo que se apoian as pemes gelegas no seu proceso de internacionalización. O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación no programa, na mesma empresa ou noutras, grazas a experiencia práctica recibida.

FOTOVOLTAICA

Proxecto acollido ao programa de incentivos 1,2 e 3 vencellados ao autoconsumo e aso almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia europeo, financiado pola Unión Europea – NextGenaraionUE